مقایسه آبخیزداری و سدسازی

 

آثار آبخیزداری

آثار  سدسازی

میزان تبخیر

جزئی

حداقل  30 درصد

لجنی شدن

هیچ

حداقل  30 درصد

بازده آب

100 درصد

حداکثر 40 درصد

هزینه تولید آب

تولید هر متر مکعب آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری پنج برابر ارزان‌تر از احداث سد است (1)

هزینه نگهداری آب و تولید برق از سدسازی بسیار سنگین تر از روشهای دیگر ا ست  بخصوص با توجه به نتایج مصیبت بار آن

هزینه تصفیه فیزیکی

بدون هزینه   

هزینه سنگین

وضعیت خاک

کاهش ۹ تنی فرسایش خاک در هر هکتار (1)

خشکی محیط زیر سد، خاک را خشک و فرسایش را افزایش می دهد.

وضعیت‌آبهای‌زیرزمینی

تغذیه کامل منابع زیرزمینی

مانع تغذیه منابع زیرزمینی

وضعیت فرونشست

تغذیه منابع زیرزمینی مانع فرونشست است

عدم‌تغذیه‌منابع‌زیرزمینی، سبب تخریب‌ مخازن زیرزمینی‌آب ‌و ‌فرونشستهای وسیع‌ و‌ عمیق است

وضعیت سیلاب

با جذب آب در زمین سیلاب یا اتفاق نمی افتد و یا مخرب نخواهدبود 

با خشکی خاک و افزایش فرونشست، جذب آب باران در زمین کم و سیلاب زیاد می شود *

وضعیت تالابها

غنای تالابها سبب غنای محیط اطراف و زندگی موجودات وابسته به تالاب از جمله انسان است

خشکی تالاب، علاوه بر نابودی اقتصاد وابسته به آن، عامل پخش ریزگردهای خاکی و نمکی است

وضعیت کشاورزی

رطوبت خاک سبب رونق کشاورزی حتی به صورت دیم است

با از بین رفتن آبِ رودخانه و خشکی خاک، پس از استفاده از آبهای عمیق و نابودی آن، کشاورزان به کشت قطره ای روی می آورند که خود سبب شوری خاک می شود.

وضعیت مراتع

رطوبت خاک سبب غنای مراتع و گسترش دامداری و زنبورداری می‌شود.

خشکی خاک در زیر سدها، سبب عدم جذب آب باران و نابودی مراتع می شود

وضعیت جنگلها

با کمک به جذب آب در خاک، جنگلها غنی می‌شوند

با خشکی خاک و آب و هوا، درختان جنگل، توان مقابله با آفات را از دست داده و خشک می‌شوند

وضعیت محیط زیست

توسعه و تقویت پوشش گیاهی و تعادل اکو سیستم

خشک شدن رودها و تالابها سبب نابودی اکوسیستم منطقه است

معیشت مردم

غنای آب و خاک و تعادل آب و هوا سبب رونق معیشت انسانها نیز هست

 

آب مایه حیات هر منطقه است با حذف آن در هر منطقه ای امکان حیات و معیشت انسان از بین می‌رود

وضعیت اجتماعی

رونق معیشت مردم از تولید، سبب رضایت و امید و همکاری و همیاری مردم می شود

تصرف آب (مایه حیات مردم) و مهاجرتِ از سرِ اجبار و تبدیل شدنِ تولیدکننده به مصرف کننده، بحران اقتصادی و و نابسامانی اجتماعی را به دنبال دارد

وضعیت تولید برق

بیش از این مقدار، از جریانهای طبیعی آب، باد و خورشید بدون آسیب به محیط زیست کشور قابل تأمین است

با همه خسارتها فقط 14 درصد برق کشور از انرژی برقآبی سدها تأمین می شود

وضعیت محیط زیست

توسعه و تقویت پوشش گیاهی، تعادل اکوسیستم و پایداری منابع آبی و خاکی و حفظ گونه های گیاهی و جانوری

بحران محیط زیست و نابودی بسیاری از انواع گیاهان، انقراض بسیاری از حیوانات و حشرات مفید

وضعیت پدافند غیرعامل

بسیار مناسب

بسیار خطرناک (به همین دلیل توسط مافیای سدسازی، سدها از بررسی پدافندغیرعامل حذف شده اند) **

وضعیت آب و هوا

آب مایه آبادانی و سبب تعادل آب و هواست 

خشک شدن حوضه های آبریز رودخانه ها، مهمترین مسبب خشکی آب و هوا (خشکسالی) است ***

ادامه مطلب
منبع : انسان و محیط |مقایسه آبخیزداری و سدسازی
برچسب ها : وضعیت ,خشکی ,محیط ,نابودی ,درصد ,آبخیزداری ,محیط زیست ,منابع زیرزمینی ,معیشت مردم ,رونق معیشت ,مایه حیات ,تغذیه منابع زیرزمینی