سدها مقصر در وقوع سیلاب هستند یا ناجی مردم؟!!

با شناختی که مردم از تخریب محیط زیست و فاجعه هایی که توسط سدها ایجاد شده بود؛  گرایش به سدسازی را که نان سدسازان در آن است، مختل کرده بود. اما سیلاب های اخیر که همراه با گل و لای سبب نابودی سرمایه اندک و حتی جان بسیاری از مردم شد ، زمینه را برای فریب و وارونه نمایی و فرار به جلو سدسازان آماده کرد.

وجود سد مانعی مهم در جلوگیری از سیلاب معرفی شد. این در حالی است که حتی اگر تخریب محیط زیست را که ساخت سدهای عظیم عامل اصلی آن است ندیده بگیریم، توجه به موارد ذیل گواه مقصر بودن سدسازان است:

اولاً، در موقع ورود سیلاب به سد با توجه به امکان تخریب سد، که می توانست فاجعه غیر قابل جبرانی را رقم بزند، جریان خروجی سد بیش از ورودی آن بود. یعنی سیلاب ورودی به حجم بالاتر و مخرب تر به سمت شهرها و روستاها و کشتزارها روانه شد.

ثانیاً با باز کردن دریچه های سد لای و لجن چندین ساله سدها به سیلاب افزوده شد و زندگی مردم را به لای و لجن کشید.  در واقع آسیب لای و لجن ، بیش از سیلاب بود زیرا همین لای و لجن مسیلها را بست و سبب بالا آمدن آب در سطح وسیع شد.

در ایران به عکس سایر نقاط جهان، قبل از سدسازی، آبخیزداری انجام نمی شود؛ و سد فقط برای انتقال آب به شهرها ساخته می شود. گرچه عناوین متعددی به عنوان هدف مطرح میگردد.

اهمیت ندادن  به تخریب محیط  اطراف رودخانه و عواقب آن، و حتی پرشدن سریع سدها از رسوبات ؛ نشان می دهد که فقط سود ساخت سد مهم است، زیرا هم پر شدن مخازن از رسوبات و هم جریان سیلاب که با تخریب محیط زیست روی میدهد، می تواند زمینه ساخت سدهای بعدی را فراهم کند و بنابراین برای میرزاآقاسی های جدید آثار منفی سد هم مفید است.


منبع : انسان و محیط |سدها مقصر در وقوع سیلاب هستند یا ناجی مردم؟!!
برچسب ها : سیلاب ,تخریب ,سدها ,محیط ,ساخت ,سدسازان ,تخریب محیط ,محیط زیست ,ساخت سدهای ,ناجی مردم؟ ,سیلاب هستند ,وقوع سیلاب هستند